D.A. CONSULT s.r.o.

D.A. CONSULT s.r.o.

Ing. Tibor Pefčík

Hviezdoslavova ulica 49/11
984 01 Lučenec
IČO: 31625401
DIČ: 2020465590

Informácie o kancelárii D.A. CONSULT s.r.o.

Účtovno-ekonomická kancelária D.A. CONSULT s.r.o. zabezpečuje kvalifikované služby v oblasti spracovania účtovníctva, daňového, účtovného a ekonomického poradenstva. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvalitne vykonanej práce.

 

VEDENIE JEDNODUCHÉHO ÚČTOVNÍCTVA

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

VEDENIE PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA

 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia DPH, daňové priznanie
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

 

DAŇOVÁ EVIDENCIA, DAŇOVÉ PRIZNANIA

 • komplexné vedenie daňovej evidencie
 • vypracovanie všetkých druhov daňových priznaní, aj jednorázové daňové priznania pre FO

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Tibor Pefčík

Hviezdoslavova ulica 49/11

984 01 Lučenec 

Telefón: 047 / 433 21 05 

Mobilný telefón: 903 697 356

Email: tibor.pefcik@skdp.sk

Kde nás nájdete?